Doktoriõppe läbiviimise korraldus

Õppekorralduse leht annab doktorandile informatsiooni kõige selle kohta, mis on seotud igapäevase õppe- ja teadustööga, sh

  • individuaalse õppekava kokkupanek (individuaalplaani kokkupanek, ainete deklareerimine, teaduslähetuste planeerimine);
  • atesteerimise korraldus ja läbiviimine;
  • tulevaste doktoriõppe kursuste tutvustus koos ajakavaga.

Lisaks leiad siit kõik õppetegevust puudutavad regulatsioonid ja vormid.

Täiendame lehte jooksvalt, seega kui siit on midagi puudu, siis anna meile teada.  

 


Õppekava kokkupanek ja elluviimine

EBSi juhtimisteaduse doktoriõppekava läbimine toimub doktorandi poolt kokku pandud ning juhendaja poolt heaks kiidetud individuaalplaani alusel. Individuaalplaanis määratletakse ära doktorandi poolt võetavad kohustuslikud erialaained ning valikained, välisõpingute maht ja aeg (vabatahtlik) ning doktoritööga seotud teadustegevused ja nende ajakava.

Juhul, kui individuaalplaan on tehtud neljaks aastaks, määratleb doktorant end täiskoormusega õppijana ning kui individuaalplaan tehakse pikemaks kui neli aastat määratleb doktrant end kui osakoormusega õppijat. Atesteerimiskomisjon hindab igaastaselt doktorandi edasijõudmist vastavalt individuaalplaanis sätestatule ning vajadusel teeb doktorandile ettepaneku individuaalplaani vastavalt kohendada.

Individuaalplaani vormi leiad siit. Täidetud ja allkirjastatud plaan too või saada doktoriõppe konsultandile. 

Iga semestri alguses tuleb doktorandil deklareerida ÕISis (õppeinfosüsteem) ainekursused, kus ta eeloleval semestril osaleda planeerib. Ainete deklareerimisel tuleb jälgida ennekõike individuaalplaanis sätestatud ainete loetelu, kuid huvi korral võib deklareerida ka muid aineid.

Kuidas toimida ÕISis?

Ainete deklareerimiseks vali "Deklaratsioonid". Süsteem pakub vaikimisi õppekava standardprogrammi, mis ei lähtu konkreetse doktorandi individuaalplaanist.

Kui soovid pakutut muuta, siis (a) ainete kustutamiseks vajuta konkreetse aine taga olevale "kustuta" lingile; (b) ainete lisamiseks kasuta lehe allosas olevat otsingumootorit - "lisa aine, mis pole minu rühmale deklareeritud", mille abil on võimalik valida aineid lisaks teistest õppekavadest ja/või koos teiste õpperühmadega; (c) olles leidnud sobiva, vajuta "lisa voor". Veendu, et valitavad ained sobivad Sinu ajakava ja tunniplaaniga.

Deklareerimine lõpeta vajutusega nupule "kinnita deklaratsioon".

 

Uurimistööd tegeval doktorandil on õigus ja kohustus oma uurimistöö tulemusi nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil (konverentsid, seminarid, töötoad jne) esitleda, et saada väärtuslikku tagasisidet. Sellega kaasnevad enamikul juhtudel täiendavad kulutused (sõidu- ja majutuskulu, osavõtutasu jne), mille katmine ei sisaldu õppemaksus. Küll aga on igal EBSi doktorandil võimalus taotleda sellisteks tegevusteks erinevaid stipendiume, millega saab tutvuda siin.

Atesteerimine ja regulatsioonid

Atesteerimine on atesteerimiskomisjoni poolt hinnangu andmine doktorandi edasijõudmisele õppe- ja teadustöös. Atesteerimisel hinnatakse doktorandi individuaalplaani täitmist. Atesteerimise käigus arvestatakse õppeainete läbimisel saadud ainepunkte ja atesteerimisel teadustöö eest antavaid ainepunkte.

Doktorandi edasijõudmist teadustöös hindab atesteerimiskomisjon ainepunktides, arvestades doktoritöö valmimisastet, avaldatud publikatsioone, osalemist doktoritööga seotud erialastel konverentsidel ja seminaridel ning muud doktoritööga seotud teadustegevust. 

Doktorante atesteeritakse üks kord õppeaastas ühe nominaalse õppeaasta möödumisel doktorandi immatrikuleerimisest või viimasest atesteerimisest. Atesteerimised toimuvad kaks korda aastas: enne sügissemestri ja enne kevadsemestri algust. Doktorantide atesteerimistulemused kantakse ainepunktides õppeinfosüsteemi. 

Tulevad doktoriõppe kursused

.

Cultural Psychology 3 ECTS 

Faculty: Liina Randmann

Monday, October 9 at 13:00-18:00
Tuesday, October 10 at 13:00-18:00
Wednesday, October 11 at 9:00-12:15

The lectures will be designed to provide the understanding of major theoretical ideas in cultural psychology. The lectures will also provide research that helps support these major theories.
Functions of culture. Cultural dimensions and cultural values. The perceptual set.
Cultural influences on human behaviour. Culture and personality. Cultural identity. Cultural competence.
Ethnocentrism – when good, when bad.
Organisational culture. Organisatsional culture models.
Diversity at workplace.
Leading in a diverse workplace.
The psychology of intercultural contacts. Intercultural Communication.
Acculturation.

Registration:
Students of EBS can register through ÕIS. Doctoral students of other universities should contact Triin Sillaots (triin.sillaots@ebs.ee)

 

Ethics and Responsibility in Management 3 ECTS

Faculty: Accociate Professor Mari Kooskora


Tuesday, October 10 at 9:00-12:15
Wednesday, October 11 at 13:00-16:15
Thursday, October 12 at 16:30-19:45
Saturday, October 14 at 9:00-12:15

The course creates a holistic understanding about the main directions of ethics and responsibility in management and introduces main viewpoints, theories and different approaches in business ethics, corporate responsibility, ethical leadership, stakeholder theory and conflict management. Basic concepts and main contradictions of these concepts are analysed in order to explain doctoral students the opportunities for developing theoretical thinking in this field. Doctoral students discuss the nature of research objectives and questions that can be developed on the basis of different theoretical foundations and which methodological assumptions are essential for research work in the framework of analysed theories and approaches. Doctoral students are asked to write reflective critical and analytical assignments based on scientific articles and which show their ability and competence to relate their own viewpoints and practical experiences to different theoretical approaches.

Registration:
Students of EBS can register through ÕIS. Doctoral students of other universities should contact Triin Sillaots (triin.sillaots@ebs.ee)

Developing Teaching Skills 3 ECTS

Faculty: Marge Täks

Saturday, October 14 at 13:00-16:15
Wednesday, November 22 at 9:00-12:15
Thursday, November 23 at 9:00-12:15
Saturday, November 25 at 13:00-16:15

The objective of the course is to support student´s reflection on their teaching and to help to identify one´s professional growth possibilities (teaching/supervising) in co-operation with colleagues. During the course learners experience different kinds of learning methods, reflect on these experiences and continue developing their teaching plans (to the next level, keeping in mind the principles of constructive alignment).

 

Registration:
Students of EBS can register through ÕIS. Doctoral students of other universities should contact Triin Sillaots (triin.sillaots@ebs.ee)

Research Design and Writing 3 ECTS 

Faculty: Dr Nicole Rosenkranz


Friday, December 8 at 9:00-16:15
Saturday, December 9 at 9:00-16:15

In an increasingly competitive research community within a rapidly changing world, it is essential that we formulate research agendas that are of lasting importance, with clean research designs that lead to generalizable knowledge, and with high likelihood of yielding results that will have impact in the world. Thus, we are offering this professional skills course that targets the research and writing methodology that are needed in order to excel in the research community, both during your PhD thesis and in your professional career.

Registration:
Students of EBS can register through ÕIS. Doctoral students of other universities should contact Triin Sillaots (triin.sillaots@ebs.ee)

Qualitative Research Methods 3 ECTS

Faculty: Ave Lauren

Monday, November 20 at 9:00-16:15
Wednesday, November 22 at 13:00-16:15
Friday, November 24 at 9:00-12:15

This course provides an overview of and experience with qualitative research methods. You will be introduced to a wide variety of qualitative methods, but due to time constraints in the course, we will focus primarily on two: grounded theory and discourse analysis. Our purpose in choosing these two methods/perspectives is to gain a good understanding of at least two methods so that you can actually begin to develop qualitative research using them. However, the skills you learn will also serve as a foundation to enable you to learn to conduct other types of qualitative research, as well.

 

Registration:
Students of EBS can register through ÕIS. Doctoral students of other universities should contact Triin Sillaots (triin.sillaots@ebs.ee)

Social Systems and Organisational Theories 6 ECTS 

Faculty: Associate Professor Kätlin Pulk

Monday, November 20 at 9:00-16:15
Tuesday, November 21 at 9:00-12:15
Wednesday, November 22 at 13:00-18:00
Thursday, November 23 at 13:00-18:00
Friday, November 24 at 9:00-12:15
Saturday, November 25 at 9:00-12:15

The primary aims of this module are that the students acquire an understanding of how the theory of social systems has been used in organizational theory as well as an understanding of the origins of the theory of systems.
Upon completion of the course the student:
• understands what is meant by “social system”;
• understands how social systems theory may be used within organizational theory;
• is able to apply social systems theory to one’s own research project.

 

Registration:
Students of EBS can register through ÕIS. Doctoral students of other universities should contact Triin Sillaots (triin.sillaots@ebs.ee)

Management Theories 3 ECTS

Faculty: Dr Shiko Ben-Menahem (ETH Zürich)

Wednesday, October 11 at 16:30-19:45
Thursday, October 12 at 9:00-12:15
Friday, October 13 at 9:00-18:00

The two main objectives of this course are:
1. To develop a general understanding of (1) the characteristics of good (management) theory and why it is important, (2) the process of theory development in the field of management research (i.e., how one can construct a theoretical contribution), and (3) the methods to improve students’ theorizing.
2. Learn about the origin of a number of influential management theories and their conceptual assumptions and issues.
Upon completion of the course, students will have developed the skills necessary to identify theories that are relevant to their own area of research, assess their underlying assumptions, and develop propositions and impactful testable hypotheses to make theoretical contributions.

Registration:
Students of EBS can register through ÕIS. Doctoral students of other universities should contact Triin Sillaots (triin.sillaots@ebs.ee)