Prindi

Ettevõttesisesed koolitused

Ettevõtte sisekoolitus aitab tõsta ettevõtte töötajate kompetentsust, tõsta töö rahulolu ja parandada inimestevahelisi suhteid. Samuti annab see tellijale võimaluse korraldada koolitus just endale sobival ajal ja kohas.

EBS Juhtimiskoolituse Keskus pakub organisatsioonisisese koolituse korraldamise täisteenust! 

Parim koolituslahendus leitakse järgnevaid etappe läbides:

 • Koolitusvajaduse väljaselgitamine.
 • Organisatsiooni strateegiast, aktuaalsetest probleemidest ja inimpotentsiaalist lähtuvalt koolituseesmärkide püstitamine.
 • Koolitusprogrammi väljatöötamine, mis seostaks õppused ettevõtte praktiliste probleemide lahendamisega - parim õppimine toimub läbi reaalse tegevuse.
 • Nõuanded organisatsioonisiseste õppuste, avalike kursuste, iseseisva õppimise, mentorite rakendamise ja muu personali arendamise meetodite seostamiseks, eesmärgiga saavutada efektiivseimalt organisatsiooni eesmärke.
 • Vajadusel koolituse läbiviimine või koolitusprotsessi haldamine.     

* Firmasiseseid koolitusi viime läbi nii eesti, inglise kui ka vene keeles.

 

Ettevõtte- ja organisatsioonisisese koolituse peamised kompetentsid EBS Juhtimiskoolituse Keskuses on seotud juhtimise teemadega.

Mõned näited koolitusteemadest, mida oleme ettevõtte sisekoolitustena korraldanud:

Arenguvestlused

Coaching

Muudatuste juhtimine

Esinemisoskused ja avalik esinemine

Edukad läbirääkimised

Esmatasandijuhi oskuskoolitus

Ettevõtte juhtimine väärtuse kaudu

Ettevõtte kommunikatsioon

Suhtlemispsühholoogia

Inimsuhete juhtimine projektitöös

Inimsuhete juhtimine tootmisettevõttes

Juhendamine ja koolitamine organisatsioonis

Juhendamine

Juriidika

Tööõigus

Koolitajate koolitus

Kommunikatsioon

Stressi juhtimine

Meeskonnatöö treeningud

Sisekommunikatsioon

Muudatuste juhtimine

Suhtlemisoskuste koolitus Sisekoolitajate koolitus Motiveeriv jhtimine

Mõjus enesekehtestamine

Müük ja müügi juhtimine

Organisatsiooni tööjaotuse ja koostöö korrastamine

Organisatsioonistruktuur

Personaliarendus

Praktiline ajajuhtimine

Projektijuhtimine

Professionaalne mentorlus

Psühholoogilise mikrokliima kujundamine

Rahanduse alused

Strateegiline juhtimine

Strateegiline planeerimine

Liidri omadused ja liidriks arenemine

Liidri käitumine

Finantsjuhtimine ja majandusarvestus

Tootmise juhtimine

Tootmiseks valmisoleku planeerimine

Tootmisprogrammi planeerimine

Tootmisprotsessi planeerimine

Tööõigus

Äriplaan

Ärivõõrkeeled

Klienditeeninduse juhtimine

Etikett

Pakume sisekoolituseks ka kõiki EBS Juhtimiskoolituse Keskuse arenguprogramme, kohandades valitud programmi mahud ja sisu vastavalt tellija vajadustele ja spetsiifikale.

Sertifitseeringute logo EBSETCAlates 2012. aasta maikuust on EBS JKK Academy of Executive Coaching (AoEC) (www.aoec.com) litsentsitud partner ja ainuesindaja Eestis. Coaching´u-programme juhendavad Executive coachid Peep Aaviksoo ja Riina Varts.

Alates 2015. aastast oleme Hogan Assessment Systems sertifitseeritud partner ja APMG International (www.apmg-international.com) poolt akrediteeritud PRINCE 2® esindaja Eestis.

 

Oma teoreetilisi ja praktilisi teadmisi jagavad EBS Juhtimiskoolituse Keskuse koolitajad ja koostööpartnerid:


Vaata lisaks

 • Hindamisvahendid ja meetodid

  Selleks, et töötajad oleks paremini motiveeritud ja juhil selge ülevaade hetkesituatsioonist oma ettevõttes, pakume hindamisvahendeid ja teste, mis võimaldavad tulemuslikumalt juhtida ja motiveerida töötajaid.
 • Arenguprogrammid ettevõttesisese koolitusena

  Pakume sisekoolituseks kõiki arenguprogramme, kohandades valitud programmi mahud ja sisu vastavalt tellija vajadustele ja spetsiifikale.
 • Coaching EBSis

  Eesmärgiga pakkuda kõrgel tasemel coaching'u-programme ja personaalset coaching'ut on EBS Juhtimiskoolituse Keskus alates 2012. a maikuust Academy of Executive Coaching'u (AoEC) litsentsitud partner ja ainuesindaja Eestis. Coaching'u-programme juhendavad Executive Coach'id Peep Aaviksoo ja Riina Varts.
 • Dynama juhtimismäng

  Dynama on võistluspinget ja teadmisi kombineeriv juhtimissimulatsioon, mis sobib suurepäraselt juhtimisoskuste ja meeskonnatöö lihvimiseks.