Prindi

Rahvusvaheline klass

... on Sinu võimalus läbida riiklik õppekava suures osas inglise keeles. Igapäevaseks töökeeleks on inglise keel. Oma ala professionaalidest õpetajad kasutavad tundides rahvusvaheliselt tunnustatud õpetamismetoodikat. Enamik õppekaval kasutatavatest materjalidest on üle võetud Inglismaa haridussüsteemist.

Rahvusvahelises klassis õppimise eelduseks on

 • soov ja võime omandada gümnaasiumiharidus inglise keeles
 • huvi ettevõtlus- ja majanduskeskkonna vastu
 • kõrgendatud huvi kultuuri ja poliitika vastu
 • julgus võtta vastu otsuseid ja mõelda iseseisvalt
 • motivatsioon arendada ennast juhtimise, turunduse, rahanduse ja panganduse valdkonnas

Õpingutega alustamiseks on vajalik:

 • kõrge keskmine hinne
 • väga heal tasemel inglise keel
 • esitada põhikooli lõputunnistus või sellele vastav tunnistus
 • esitada isikut tõendav dokument
 • täita sooviavaldus
 • läbida edukalt sisseastumiskatsed ja vestlus

Miks ei võiks just Sind oodata rahvusvaheline karjäär, mis nõuab perfektset inglise keelt, head suhtlusoskust ja eri kultuuride tundmist? EBS Gümnaasiumi rahvusvaheline klass annab selleks õige hoo!

Huvi korral pakume tugevamatele täiendusõpet ja vajaduse korral tugiõpet. Andekatele ja silmapaistvatele õppuritele pakume vabatahtlikke eriprogramme. Toimuvad õppereisid äriettevõtetesse ja kohtumised ettevõtjatega. EBS Gümnaasium toetab silmapaistva akadeemilise sooritusega, perspektiivikaid või ühiskondlikult aktiivseid gümnaasiumiastme õpilasi osalise või täieliku õppemaksuvabastuse või -soodustusega. Kõigest lähemalt meie stipendiumistatuudis

Õpingute tasu on 2990 eurot õppeaastas. Tasu sisaldab kõiki õppetööks vajalikke materjale.

Estonian Business School (ülikool) pakub parimatele gümnaasiumilõpetajatele tasuta edasiõppimise võimalust. Lisaks on ülikoolil üle 70 partnerkooli maailmas ja see võimaldab haridusteed jätkata ka välismaal.