Prindi

Õppemaks

Kooli õppemaksu suurus igaks järgnevaks õppeaastaks otsustatakse eelarve koostamisel iga aasta märtsis.

EBS Gümnaasiumi õppemaks 2016/2017 õppeaastal:  

 • Rahvusvaheline klass 2990 €
 • Euroopa klass 2450 €
 • Ettevõtluse klass 2040 €

 


Stipendiumid

EBS Gümnaasium toetab silmapaistva akadeemilise sooritusega, perspektiivikaid või ühiskondlikult aktiivseid gümnaasiumiastme õpilasi osalise või täieliku õppemaksuvabastusega.

Stipendiumistatuut

Arengustipendium määratakse:

 • üheks õppeaastaks;
 • õpilasele, kes on õppinud EBS Gümnaasiumis vähemalt ühe õppeaasta;
 • kuni 100% õppemaksu ulatuses;
 • kuni viiele parimale õppurile;
 • eelmise õppeaasta koondtulemuste pingerea alusel, kui õpilase kõik kursusehinded ja eksamihinded on järgmisesse klassi üleviimise hetkeks kõik „väga head“ („5“);
 • loetletud tingimuste suhtes võrdsete kandidaatide korral määratakse stipendium õppenõukogus toimuva hääletuse alusel.

Ühiskondliku aktiivsuse stipendium määratakse:

 • üheks õppeaastaks;
 • kuni 50% õppemaksu ulatuses;
 • kuni kolmele (3) õpilasele või sisseastujale;
 • kooli pidaja ettepanekul.

Koolisisese aktiivsuse stipendium määratakse:

 • üheks õppeaastaks;
 • kuni 50% õppemaksu ulatuses;
 • kuni kahele õpilasesindajale:
 • üks on esimees ja teise kohta teeb ettepaneku esimees;
 • õpilasesinduse ettepanekul, kui õpilasel ei ole järgmisesse klassi viimisel õppevõlgnevusi.

Silmapaistva ainealase soorituse stipendium määratakse:

 • üheks õppeaastaks;
 • kuni 50% õppemaksu ulatuses;
 • õpilasele, kes on õppinud EBS Gümnaasiumis vähemalt ühe õppaasta;
 • osalenud edukalt kõigil valdkonna koolisisestel või -välistel konkurssidel;
 • saavutanud erakordse ainealase tulemuse või arenguhüppe;
 • õppetooli juhi põhjendatud ettepanekul.

Partnerstipendiumid

Junior Achievementi stipendium määratakse:

 • 10% õppemaksu ulatuses;
 • üheks õppeaastaks;
 • ettevõtluse klassi sisseastujale;
 • Junior Achievement Eesti esindaja ettepanekul.

Tallinna Reaalkooli stipendium määratakse:

 • 20% õppemaksu ulatuses;
 • vabalt valitud õppesuunale sisseastujale;
 • Tallinna Reaalkooli direktori ettepanekul.

Eesti Õpilasesinduste Liidu stipendium määratakse:

 • 10% õppemaksu ulatuses;
 • üheks õppeaastaks;
 • Euroopa klassi sisseastujale;
 • Eesti Õpilasesinduste Liidu esimehe ettepanekul.