Prindi

Õpilasesindus

Õpilasesindus on üks EBS Gümnaasiumi juhtorganitest. Arutletakse nii kooli arenguplaanide, situatsioonikaasuste kui ühisvaimsuse kujundamise teemadel.

Õpilasesindusse kuuluvad iga klassi valitud esindajad ning valitud esimees ja aseesimees, kes vastutavad töö ladusa korralduse eest. Lähtudes Põhimäärusest, toimuvad valimised iga õppeaasta kevadel.

EBS Gümnaasiumi õpilasesindusega seonduvatele küsimustele saab vastuseid kooli üldkontaktidelt või otse esimehe poole pöördudes.

EBS Gümnaasiumi õpilasesinduse põhimäärus.