Prindi

Õpilasele

Sisene e-Kooli

Tunniplaan vastaval perioodil  

1. periood: 10ettev, 10eur, 10i, 11ettev, 11eur, 12ettev, 12eur

 

*Jooksvatest muudatustest teavitame koolistendil, Facebookis ja e-kirja teel.

Õpetajate konsultatsiooniajad eelnevalt kokkuleppel e-kirja teel. Vaata õpetajate kontakte.

 

Tundide ajad

1. 9.00 - 9.45

2. 9.55 - 10.40

3. 10.50 - 11.35

SÖÖGIVAHETUND

4. 12.05 - 12.50

5. 13.00 - 13.45

6. 13.55 - 14.40

7. 14.50 - 15.35

8. 15.45 - 16.30

9. 16.40 - 17.25

 

Perioodid 2017/2018 õppeaastal  

I periood 01.09.2017 - 20.10.2017

II periood 30.10.2017 - 15.12.2017

III periood 18.12.2017 - 16.02.2018

IV periood 26.02.2018 - 07.04.2018

V periood 23.04.2018 - 08.06.2018


Eksamid:

Eesti keele riigieksam (kirjalik) 16.04.2018

Inglise keele riigieksam (kirjalik) 04.05.2018

Inglise keele riigieksam (suuline) 07.05-11.05.2018;

Matemaatika riigieksam (kirjalik) 25.05.2018

12. klassi koolieksam 31.05.2018

10. ja 11. klassi eesti keele üleminekueksam 01.06.2018

10. ja 11. klassi matemaatika üleminekueksam 04.06.2018

10. ja 11. klassi inglise keele üleminekueksam 05.06.2018

Uurimustöö / äriplaani kaitsmine (11. klass) 10.-11.05.2018

 

Õppenõukogu koosolekute toimumise ajad:

30.08.2017;


 

 • sügisvaheaeg 21.10.2017 - 29.10.2017
 • jõuluvaheaeg 23.12.2017 - 07.01.2018
 • suusavaheaeg 17.02.2018 - 25.02.2018
 • kevadvaheaeg 14.04.2018 - 22.04.2018
 • suvevaheaeg 11.06.2018 - 31.08.2018

 

Teie kasutuses on arvutiklassid, mis asuvad II korrusel (klassid 209, 210, 211).
Arvutiklass 217 on kasutusel vaid tunniplaanijärgsetes tundides.
Arvuteid on auditooriumides võimalik kasutada vaid tundidest vabal ajal. 

Arvutiklassid on avatud järgmiselt:

Klass 210 
Tööpäeviti: kell 08:00 - 21:15 (suvel kell 8:00 - 16:00)
Laupäeval: kell 08:45 - 13:45 (suvel suletud)

 

Lugemissaalis olevaid arvuteid on võimalik kasutada lugemissaali lahtioleku ajal.

Arvutiõppe tunde on kategooriliselt keelatud segada!

EBS Gümnaasiumi õpilastele on kõik õpikud ja töövihikud õppemaksu hinna sees.
Õppematerjali saab kätte raamatukogust või otse aineõpetajatelt. 

Raamatuid laenutatakse 0-korruse raamatukogust. 
Lisaks on võimalus kasutada V korruse lugemissaali.

Raamatukogu võimalustest loe lähemalt siit.

Tugi- ja täiendusõppesüsteem EBS Gümnaasiumis tagab õppe kättesaadavuse individuaal- ja grupikonsultatsioonide vormis  kõikidele erivajadustega õpilastele.

Tugiõppesse on kaasatud kõik õpetajad EBS Gümnaasiumist. Süsteem loob õpilase toetamiseks võrgustiku, mille eesmärgiks on iga individuaalse õpijuhtumi lahendamiseks kujundada õpilasest, õpetajast, klassijuhatajast, lapsevanemast ja õppealajuhatajast ühtne eesmärgipärane meeskond.

 • Õpetajatel on igaks perioodiks määratud tasuta konsultatsioonide ajad, mis kajastuvad ka kodulehel. Kui õpilasel tekib aines õppeplaanist väljuvat täiendavat huvi või raskusi, mis tunni jooksul lahendust ei leia, tuleks külastada õpetaja tasuta konsultatsioone.
   
 • Olgugi, et püüame õpetajatena pöörata tunni jooksul tähelepanu kõigile, siis võib juhtuda, et kulutame rohkem aega nõrgemate järeleaitamisele, aga samaväärset tähelepanu vajab aines andekust ja huvi üles näidanaud õpilane. Tema tarbeks teevad, õppetoolijuhiga kooskõlastatult, õpetajad tasuta täiendusõppekursuseid.
 • Negatiivse arvestusliku hinde parandamiseks perioodi jooksul on õpilastel võimalik sooritada järeltöid selleks ettenähtud päevadel. Igal perioodil on ette nähtud üks nädal oma õppesoorituste korrigeerimiseks. Õpilastel, kes pole kursust sooritanud positiivsele tulemusele, määratakse õppenõukogu otsusega tasulisele tugiõppele. 
   
 • Samuti võimaldame lapse või vanema vastava avalduse alusel osalemist täiendavatel kursustel, mida pakub meie gümnaasium, ülikool või täiendusõppekeskus. Seega on õpilasi, kes eelistavad õppida gümnaasiumi programmis järele, lisaks või ette, kuid on ka neid, kes huvituvad täiendavalt õppimisest isegi ülikooli kursustel.

Eesmärk on õppeprotsessi võimalikult individuaalne ja õpilasest lähtuv korraldamine. Arenguvestlustel kaardistame kõik vajaduseld ja teeme omapoolseid kogemustele tuginevaid ettepanekuid.

Sinu tuleviku nimel!

Järeltööd toimuvad ruumis 409 üldjuhul neljapäeval 8.-9. tunni ajal (perioodi lõpus lisaks ka teisipäeval). Järeltööde tegemiseks on aega 90 minutit. Ühel ja samal päeval võib õpilane korraga sooritada maksimaalselt kaks järeltööd. Õpilane saab korraga kätte ühe järeltöö.

Järeltöödele lubatakse vaid eelnevalt registreeritud õpilane. Järeltöödesse saab registreerida hiljemalt samal päeval kell 11:00. Järeltööle registreerumiseks täida avaldus siin.

Juhul kui õpilane on registreerunud järeltööle, kuid ei ilmu kohale, siis kaotab ta ühe võimaluse selle töö tegemiseks ja järgmisel korral on see töö tasuline. 

Puuduliku kursuse hinde parandamine toimub järgmistel kuupäevadel: 26.10.2017; 22.12.2017; 22.02.2018; 19.04.2018; 14.06.2018 ja 15.06.2018 (kursusetööle saab õpilane registreeruda hiljemalt tööle eelneval tööpäeval kell 11:00; järeltööle registreerumiseks täida avaldus siin). Õppetöö ajal jooksvalt saab kursuse hindeid parandada vaid juhul, kui õpilane võtab tugikursuse ja sooritab selle lõpus arvestustöö positiivsele hindele.