Prindi

Euroopa klass

... annab Sulle teadmised ja arusaama maailma suurima majandustsooni toimimisest. Õppetöö käigus avanevad võimalused viibida rahvusvahelises keskkonnas avardavad Sinu maailmapilti ning aitavad mõista Euroopa kultuurilugu.

Euroopa klassis õppimise eelduseks on ...

  • soov ja võime õppida 25% õppeaineid inglise keeles
  • kõrgendatud huvi kultuuriloo, poliitika ja ettevõtluse vastu
  • soov osaleda iga-aastastel õppereisidel Euroopas
  • julgus võtta vastu otsuseid ja mõelda iseseisvalt 

Õpingutega alustamiseks on vajalik:

  • kõrge keskmine hinne
  • väga heal tasemel inglise keel
  • esitada põhikooli lõputunnistus või sellele vastav tunnistus
  • esitada isikut tõendav dokument
  • täita sooviavaldus
  • läbida edukalt sisseastumiskatsed ja vestlus

Miks ei võiks just Sinust saada tulevane rahvusvahelise ettevõtte juht või hoopis diplomaat? EBS Gümnaasiumi Euroopa klass on selleks hea stardipakk. 

Huvi korral pakume tugevamatele täiendusõpet ja vajaduse korral tugiõpet. Andekatele ja silmapaistvatele õppuritele pakume vabatahtlikke eriprogramme. Toimuvad õppereisid äriettevõtetesse ja kohtumised ettevõtjatega. EBS Gümnaasium toetab silmapaistva akadeemilise sooritusega, perspektiivikaid või ühiskondlikult aktiivseid gümnaasiumiastme õpilasi osalise või täieliku õppemaksuvabastuse või -soodustusega. Kõigest lähemalt meie stipendiumistatuudis.

Õpingute tasu on 2450 eurot õppeaastas. Tasu sisaldab kõiki õppetööks vajalikke materjale.

Estonian Business School (ülikool) pakub parimatele gümnaasiumilõpetajatele tasuta edasiõppimise võimalust. Lisaks on ülikoolil üle 70 partnerkooli maailmas ja see võimaldab haridusteed jätkata ka välismaal.